Gölet Polyurea Uygulama Şartnamesi

GÖLET POLYUREA  PÜSKÜRTME YALITIM YAPILMASI

Solvent ve plastifiyan içermeyen, % 100 katı maddeden teşkil, hibrit yapıda olmayan bileşenlerden oluşan ve sıcak püskürtme tekniği ile uygulanacak yapıda olacaktır. Tüm malzemelerin teknik ve mekanik özelliklerini gösterir dokümanlar idare onayına sunulacak ve onaya müteakip uygulama yapacaktır. Özel uygulama ekipmanı ile sıcak halde uygulanacak olup, uygulandıktan sonra maksimum 1 dakika içinde kürleşen eksiz bir su yalıtımı kaplaması oluşturulacaktır. Uygulandıktan sonra oluşan elastomerik izolasyon tabakası maksimum 1 saat içinde kullanılabilir mukavemete ulaşacak şekilde yüksek aşınma direncine sahip olacaktır. Mekanik ve darbe mukavemetinin yanı sıra çatlak köprüleme kapasitesine ve soğuk hava koşullarında gerekli elastikiyete sahip olacaktır. İzolasyon ve kaplama ve tüm işlemler kullanılan malzemenin üreticisi tarafından sertifikalandırılmış uzman uygulayıcılar ile yapılacaktır.

  • Süratli reaksiyon ve kuruma (Maksimum 1 dakika.)
  • Sert elastik özellik
  • Yüksek elastikiyet (min. % 300)
  • Yüksek kimyasal direnç
  • Yüksek mekanik direnç
  • Yüksek aşınma dayanımı
  • Yaşlanmaya karşı çok dayanımlı ve uzun kullanım ömrüne sahip
  • Hidrolize karşı dayanımlı
  • Su buharı geçirgen yapıda ve üzerine idare onayı alınarak istenilen renkte RAL kodlarında renklendirme yapılabilecek yapıda olacaktır.

 

Yüzey hazırlığı : Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz,  taşıyıcı ve sağlam olacak ve aderansı azaltacak toz, yağ, gres, boya ve benzeri her tür kir uygulamadan önce tam olarak temizlenecektir. Yüzey sıcaklığı min 100C olacak ve uygulama yapılacak yüzeyler çukur, kırık, segregasyon, köpük tabakası, şerbet akıntısı, kalıp yağı ve çatlak gibi hatalar uygulamadan önce bilyalama, frezeleme, zımparalama veya benzeri mekanik yüzey aşındırma işlemleri ile yapılacak ve tüm yüzeyler endüstriyel vakum aletleri ile tozdan arındırılacak ve epoksi esaslı tamir katmanı ile düzeltilecektir. Her koşul altında yüzey aderansı 1,5 N/mm2 üstünde ve nem miktarı % 4 ‘ün altında ve zemin sıcaklığının çiğ noktasının +30C üzerinde olacak, bu şartlar aynı anda sağlanıp uygulama yapılacaktır. İzolasyon sistemine uygun olarak; köşe birleşim pahları, dilatasyon ve kesme derzler ile armatür birleşimleri kendinden sonra yapılacak uygulama katmalarının mekanik ve kimyasal özelliklerine göre aynı eşdeğerlikte malzeme kullanımı ve tatbiki sağlanacaktır.

 

Astar hazırlanması ve uygulanması : Zemin hazırlığı yapılmış yüzeylere epoksi esaslı, yüksek nem toleraslı ve sistem gereksinimine göre nem bariyer katmanı ile birlikte olacak şekilde sarfiyatı min. 0,300 kg/m2 astar uygulanacaktır. Kurumamış yüzeylere silis kum serpilecek (min. 0,5 kg/m2) ve kurumaya bırakılacaktır. Daha sonra fazlalık ve serbest kum katmanı uygun yöntemle kaldırılacaktır. Sistem gereksinimine bağlı olarak, astar ve izolasyon membranı arasına aderans artırıcı vb. katman uygulaması yapılacaktır.

 

İzolasyon membranının  uygulanması : İzolasyon membranı sıcak uygulama kapasiteli (75-80 0C), yüksek basınçlı (2000-2250 psi) püskürtme makinesi ile tatbik edilecek olup el ile uygulama yapılmayacaktır. Yüzey hazırlığı ve astar uygulaması tamamlanmış zemin ve duvarlara takriben 2-4 geçiş yapılarak ıslağı ıslağına uygulama yapılıp, uygulama sonu izolasyon membran kalınlığı en az 1.80 mm. olacaktır. Uygulama kalınlığının kontrolü düzenli olarak zeminden numune parçalar kesilerek veya numune plakalar üzerine uygulanarak kalınlık ölçümü yapılacak ve minimum kalınlığa her noktada erişilecektir. Bu ölçümler için kullanılacak olan elektronik ve dijital aletler yüklenici tarafından imalat süresince şantiye sahasında eksiksiz bulundurulacak ve bunun İnce kalan kısımlar veya imalat kaynaklı tamiratlar uygulamayı takip eden ve buna müsaade eden ilk saatler içinde yapılacak ve diğer yüzeylerdeki tüm mekanik ve teknik özellikleri aynı şartlarda sağlayacaktır. Uygulaması tamamlanan yüzeyler en az 24 saat süre ile koruma altına alınıp, taze yüzeyler su, çiğ ve benzeri dış etkenlerden, tozdan, kirden ve çözücü maddelerden korunacaktır. Uygulama öncesinde ve sırasında çiğ noktası kontrol edilecektir. Islak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmayacaktır. Uygulama öncesi zemin nemi ve aderansı kontrol edilecek, çiğ noktası tayin edilecektir. Üretici firmanın aşağıdaki teknik ve mekanik şartları sağlayan malzemesinin karışım oranı dışında bir karışım yapılmayacaktır. İdarenin isteği üzerine bu malzemelerin; bütün giderleri yükleniciye ait olmak üzere ilgili mekanik ve teknik değerlerini karşıladığını gösterir testleri yapılacaktır.

 

UV dayanımlı son kat uygulama : UV dayanımlı olacak şekilde idarenin seçimi ve onayı alınarak istenilen renkte RAL kodlarında renklendirme yapılabilecek yapıda olacaktır. Yüklenici, güneş ve diğer koşullar altında ilk haline göre renk solması ve renk kaybı için işin geçici kabulüne müteakip 5 yılın altında olmamak üzere yazılı garanti verecektir.

 

Sarfiyat:   Pah, dilatasyon, derz ve armatür birleşim izo.        sistem gereksinimine göre

Nem bariyeri                                                     sistem gereksinimine göre

Astar-tamir (epoksi esaslı) min.                      300gr/m2

Silis kum min.                                         500gr/m2

Aderans artırıcı                                                          sistem gereksinimine göre

Polyurea Sprey     min.                                    2000gr/m2

UV dayanımlı son kat min.                             200gr/m2

Sistem gereksinimi: Üretici firmanın katalog ve sertifikalarına göre yapılmasının kesin ve uygun bulunduğu tip ve miktarlar ile uygulama detay çizimlerine göre yapılması gereken işlemlerdir.

Ayrıca açıklanmamış olan ve uygulanan sistemin gerektirdiği tüm işlem ve uygulamalar bu imalat kaleminin birim fiyatına dahildir, yüklenici ayrıca bir bedel talep etmeyecektir.

 

Depolama : Uygulama sahasında kuru ve serin ortamda, kullanılan malzemenin üreticisinin belirlediği kriterler dahilinde muhafaza edilecektir.

 

Kimyasallara Dayanım : Asetik asit(%5), hidroklorik asit(%5), sülfürik asit(%5), nitrik asit(%5), fosforik asit(%20), sodyum klorür(%15), MEK, toluol etilen glikol, deniz suyu ve motor yağı vb. gibi etkenlere karşı kullanım ömrü boyunca yüksek dayanım sağlayacak ve mekanik ve teknik özelliklerini kaybetmeyecektir.

 

Garanti : Yüklenici malzeme, montaj ve işçilik için, sözleşmeye göre işin geçici kabulüne müteakip 5 yıl geçirimsizlik, kavlama ve renk solmalarına karşı garanti verilecektir.

 

Ölçü : Yukarıda anlatılan tüm işlemlerin eksiksiz ve tam olarak uygulandığı zeminin m2 cinsinden ölçümüdür.

 

İzolasyon Membranı Teknik Verileri:

ÖZELLİK DEĞER SATANDART
Katı madde oranı %100  
Shore A sertliği (min) 75 DIN EN 53505
Shore D sertliği (min) 43 DIN EN 53505
Kopma Uzaması (min) % 330 DIN 53455
Çekme Dayanımı (min) 8 mPa DIN 53504
Aşınma direnci (min) 150 mm3 DIN 53516
Sıcaklık dayanımı (C) -40 / +120